Odvlhčovanie vzduchu kondenzáciou

Vysušovanie_pomocou_kondenzácie_vzdušnej_vlhkosti_zo_vzduchu

Činnosť kondenzačných odvlhčovačov je jednoduché vysvetliť. Ventilátor namontovaný v prístroji nasáva vlhký vzduch z priestoru, ktorý je následne vedený pomedzi chladiace rúrky. Vzhľadom na to, že chladnejší vzduch je schopný viazať menej vlhkosti ako teplý, spôsobí pokles teploty kondenzáciu prebytočnej vlhkosti zo vzduchu. Na chladiacich rúrkach kondenzačného odvlhčovača, v ktorých cirkuluje chladivo, sa zráža kondenzát, ktorý na nich namrzne. Cirkulácia chladiva je v krátkych intervaloch prerušovaná, aby skondenzovaná vlhkosť mohla vďaka zvýšeniu teploty stiecť do zbernej nádoby. Zbernú nádobu je následne potrebné pravidelne vyprázdňovať, inak pretečie, alebo pri dosiahnutí určitej hladiny vody plavák vypne prístroj. To predlžuje sušenie. Aby sa tomu predišlo, je podľa situácie možné na kondenzačný odvlhčovač nasadiť odtokovú hadicu pre priamy odvod kondenzátu do umývadla, sprchovej vane, odtoku atď. Nasadenie kondenzačných odvlhčovačov je možné/zmysluplné len pri teplotách od cca 10°C a vzhľadom na to, že prístroje vysušujú v otvorenom systéme, je bezpodmienečne nutné vysušované miestnosti udržovať uzatvorené. (Obr. Kondenzačné sušenie)