Kondenzátové čerpadlá

Kondenzné_čerpadlá,_pre_odvod_kondenzátu_do_odtoku

Činnosť kondenzátových čerpadiel redukuje na minimum starostlivosť a náklady spojené s vyprázdňovaním odvlhčovačov DRY STAR.

Kondenzátové_čerpadlá_priamo_v_odvlhčovači

Kondenzátové čerpadlo s odvlhčovačom DRY STAR.

Kontakt

Kontakt,_pobočka_v_Bratislave,_vysušovanie_budov_pomocou_prístrojov

Prejsť na kontaktný formulár... tu