Metóda zatopením

Túto metódu je možné použiť len v obmedzených prípadoch, keďže tu nutne dôjde k vyvolanému prieniku vody. Základom tejto metódy je rozdelenie skúmanej plochy do viacerých častí (systém predelov).

Následne sa tieto časti zalejú vodou zakaždým s inými indikačnými prísadami a podľa výronu farby je možné logicky vyvodiť oblasť, v ktorej sa netesnosť nachádza. 
Pri vylučovacom spôsobe ostáva v konečnom dôsledku väčšinou len malá plocha, na ktorej sa netesnosť nachádza, čo podstatne zníži sanačné náklady.

 

Kontakt

Prejsť na kontaktný formulár... tu