Čo sú mikrovlny?

Ide o elektromagnetické vlny, ktoré sa nachádzajú medzi rádiovými a svetelnými vlnami. V tomto pásme sa nachádzajú aj frekvencie na priemyselné a medicínske účely.

Oblasť pre tento účel je určená na 2,45 GHz.

Ako pôsobia mikrovlny na vysušovaný materiál?

Základná myšlienka technológie MW je priebeh sušenia zvnútra von. Ide o úplne novú kvalitu vysušovania stavebných častí. Voda si sama vyrába teplo potrebné na sušenie, mení sa na paru, ktorá zväčšuje svoj objem, čím sa zvyšuje tlak a dochádza k odparovaniu vodných pár smerom k povrchu materiálu.

Výhody princípu mikrovĺn:

Mikrovlnné_sušenie_založené_na_elektromagnetickom_vlnení

- teplo vzniká len tam, kde je vlhko

- vlhkosť ustupuje v krátkom čase a pri minimálnej spotrebe energie

- ich použitie je nezávislé na geometrii stavebného objektu

- je možné termicky usmrtiť rôzne biologické štruktúry

Kde sa používa mikrovlnné sušenie!

Mikrovlnné_sušenie_za_veľmi_krátky_čas,_moderná_metóda_vysušovania_budov

- všade tam, kde je požadovaný veľmi krátky a obmedzený čas na sušenie

- tam, kde nie je nasadenie obvyklých vysušovacích metód postačujúce (staré masívne múry, klenby, prevlhnuté duté tehly atď.)

- tam, kde je potrebné vyhnúť sa búraniu alebo poškodeniam pri sušení ( napr. historické stavebné substancie, hodnotné kultúrne pamiatky alebo drahé materiály)

Kontakt

Kontakt_na_pobočku_v_Bratislave

Prejsť na kontaktný formulár... tu