Ako funguje sušenie infračervenými žiaričmi?

Pri sušení stavebných súčastí pomocou infračerveného žiarenia sú spravidla nasadzované tepelné žiariče / alebo tepelné lampy. Tieto žiariče, prípadne lampy sa pripevňujú alebo umiestňujú s odstupom cca 10 cm od zavlhnutých stien a rovnomerne ohrievajú celú plochu.

Ako pôsobí infračervené žiarenie na vysušovaný materiál?

Základná myšlienka sušenia infražiarením je v metóde pôsobenia podobná ako pri mikrovlnnom sušení.  Infračerveným žiarením sa voda v stavebnom telese ohrieva na teplotu od cca 60°C do 80°C, pričom prechádza do plynného skupenstva. Vznikajúci tlak pary vytláča vodu zo stavebného materiálu do priestoru, z ktorého je táto vlhkosť odoberaná, najlepšie pomocou kondenzačných odvlhčovačov.

 

Výhody sušenia infračerveným žiarením:

Infračervené_žiariče_urýchľujú_vysušovanie,_zlepšujú_účinok_odvlhčovania,_zvyšujú_teplotu_vo _vlhkom_murive

- teplo vznikne len tam, kde je vlhko

- vlhkosť ubúda v krátkom čase a pri minimálnej spotrebe energie

- nevznikajú žiadne veľké náklady na bezpečnostnú ochranu zdravia pri práci

Kontakt

Kontakt_na_pobočku_v_Bratislave_pre_celé_územie_Slovenska

Prejsť na kontaktný formulár... tu