Spôsoby lokalizácie

Tu nájdete prehľad o spôsoboch, ktoré vykonávame. Podrobné informácie nájdete pod príslušným spôsobom.

  • Spôsob elektroimpulzov (iskrenia)
  • Spôsob detekčným plynom
  • Spôsob zatopením
  • Spôsob mikrovlnami
  • Odsávanie stojacej vody

  Prehľad výhod našich meracích techník

  Elektroimpulz Dym
Zatopenie
Plocha anwendbar bedingt anwendbar anwendbar
Stena/Atika/zvislé stavebné časti nicht anwendbar anwendbar nicht anwendbar
Strešné prieniky bedingt anwendbar anwendbar bedingt anwendbar
Fasáda nicht anwendbar anwendbar nicht anwendbar
Presné anwendbar bedingt anwendbar nicht anwendbar
Nedeštruktívne anwendbar nicht anwendbar anwendbar
Auflasten anwendbar bedingt anwendbar anwendbar
Kapiláry anwendbar nicht anwendbar anwendbar
Zateplené strechy anwendbar anwendbar anwendbar
Nezateplené strechy anwendbar bedingt anwendbar anwendbar
Fólie a asfalt anwendbar anwendbar anwendbar
anwendbar= vhodné
bedingt anwendbar= obmedzené nicht anwendbar= nevhodné

 

Vizuálne kontroly

Naši kvalifikovaní merací technici dôkladne kontrolujú citlivé miesta strešných konštrukcií. Patria tu napr.: napojenia na steny a atiku, strešné prieniky, Gullys.