DRYSTAR Tschechien DRYSTAR Österreich
DRYSTAR Entfeuchtung & Sanierung

Sušenie po zavlhnutí, vytopení

Služby

Spôsobila Vám voda škody na majetku? Nezúfajte ! Domov Vám vráti firma DRYSTAR, Váš partner pre komplexné vysušovacie služby, vrátane rekonštrukčných...

DRYSTAR Entfeuchtung & Sanierung

Sanačné práce, renovácia

Služby

Vykonávame aj také renovačné práce, ktoré nesúvisia so zatečením, či vytopením. Sanácie po škodách spôsobených vodou a napadnutí plesňami. Až Po odstránení...

DRYSTAR Entfeuchtung & Sanierung

Odstraňovanie plesní

Služby

Zverte Vaše plesne do našich rúk - firma Drystar Návrh opatrení je tak dôležitý ako samotné jednotlivé kroky. Inak stráca zmysel...

DRYSTAR Entfeuchtung & Sanierung

Lokalizácia netesností

Služby

Hľadanie miesta prieniku, priesaku vody Vďaka skúseným odborníkom a vďaka spolupráci s partnerskými firmami sme schopní rôznymi spôsobmi vyhľadať netesnosti v...

DRYSTAR Entfeuchtung & Sanierung

Stavebné sušenie

Služby

Urýchľovanie stavebných procesov Od bežných požičovní sa rozlišujeme doplnkovými službami (doprava prístrojov, ich inštalácia, zapojenie na mieste, meranie vlhkosti), kapacitou (zabezpečíme...

DRYSTAR Entfeuchtung & Sanierung

Vykurovanie a temperácia

Služby

Mobilné vykurovacie zariadenia a agregáty Perfektným riešením pre individuálny ohrev vzduchu sú ľahko prepraviteľné elektické teplovzdušné vykurovacie prístroje. Tieto prístroje sú...

Meranie vlhkosti

Služby

Zisťovanie rozsahu zavlhnutia a kontrola vysušovacieho procesu Rozsah škôd spôsobených vodou v stavebných materiáloch, izoláciách a vo vzduchu je možné zistiť...

DRYSTAR Entfeuchtung & Sanierung

Sušenie po zavlhnutí, vytopení

Služby

Spôsobila Vám voda škody na majetku? Nezúfajte ! Domov Vám vráti firma DRYSTAR, Váš partner pre komplexné vysušovacie služby, vrátane rekonštrukčných...

DRYSTAR Entfeuchtung & Sanierung

Sanačné práce, renovácia

Služby

Vykonávame aj také renovačné práce, ktoré nesúvisia so zatečením, či vytopením. Sanácie po škodách spôsobených vodou a napadnutí plesňami. Až Po odstránení...

DRYSTAR Entfeuchtung & Sanierung

Odstraňovanie plesní

Služby

Zverte Vaše plesne do našich rúk - firma Drystar Návrh opatrení je tak dôležitý ako samotné jednotlivé kroky. Inak stráca zmysel...

DRYSTAR Entfeuchtung & Sanierung

Lokalizácia netesností

Služby

Hľadanie miesta prieniku, priesaku vody Vďaka skúseným odborníkom a vďaka spolupráci s partnerskými firmami sme schopní rôznymi spôsobmi vyhľadať netesnosti v...

DRYSTAR Entfeuchtung & Sanierung

Stavebné sušenie

Služby

Urýchľovanie stavebných procesov Od bežných požičovní sa rozlišujeme doplnkovými službami (doprava prístrojov, ich inštalácia, zapojenie na mieste, meranie vlhkosti), kapacitou (zabezpečíme...

DRYSTAR Entfeuchtung & Sanierung

Vykurovanie a temperácia

Služby

Mobilné vykurovacie zariadenia a agregáty Perfektným riešením pre individuálny ohrev vzduchu sú ľahko prepraviteľné elektické teplovzdušné vykurovacie prístroje. Tieto prístroje sú...

Meranie vlhkosti

Služby

Zisťovanie rozsahu zavlhnutia a kontrola vysušovacieho procesu Rozsah škôd spôsobených vodou v stavebných materiáloch, izoláciách a vo vzduchu je možné zistiť...