DRYSTAR Tschechien DRYSTAR Österreich
Kondenzátové čerpadlá

Kondenzátové čerpadlá

Čerpadlá na odvod kondenzátu z odvlhčovačov

Tieto čerpadlá sú veľmi šikovnými pomocníkmi. Ušetria námahu a čas, a taktiež zabezpečia plné využitie odvlhčovacích prístrojov !!! DRYSTAR Vám vysvetlí prečo.

Čo je kondenzát?

Kondenzát sú drobné čiastočky vody, ktoré sa oddelia, teda skondenzujú, z vlhkého vzduchu preháňaného okolo studených trubiek výparníka v odvlhčovači. Na nich sa z týchto kvapôčiek vytvorí námraza a tá po rozmrazení steká do nádoby. Takýto kondenzát vytvárajú ako vedľajší produkt aj klimatizačné jednotky.

Prečo použiť kondenzátové čerpadlá?

Kondenzátové čerpadlo je dobrým východiskom:

  • pokiaľ nie je možné odvádzať kondenzát z odvlhčovača priamo do odtoku samospádom cez napojenú hadičku,
  • pokiaľ nie je možné ani zabezpečiť osobu, ktorá by pravidelne vylievala zberné nádoby, je dobrým východiskom kondenzátové čerpadlo.

Tento kondenzát sa v zbernej nádobe hromadí a je potrebné zabezpečiť jej pravidelné vylievanie. Ak sa totiž nádoba naplní, plavák prístroj vypne a čas vysušovania sa predlžuje. Kondenzátové čerpadlo odčerpá kondenzát aj do vyššie položených miest, napr. umývadla, vane, WC alebo do sprchového žľabu. Je vhodné na sušenie pivničných priestorov. Čerpadlo obsahuje senzor, ktorý ho zopne pri určitej hladine vody. Tak zabezpečuje nepretržité vyprázdňovanie nádoby a stály chod odvlhčovača.

Máte nejaké ďalšie otázky? Všetky podrobnosti a informácie o kondenzátových čerpadlách na prenájom od firmy Drystar Vám ochotne poskytneme.

Ďalšie prístroje na predaj a na prenájom vhodné na vysušovanie a odvlhčovanie nájdete na našej webstránke.

Kondenzátové čerpadlá

Kondenzátové čerpadlá
Kondenzátové čerpadlo s odvlhčovačom DRYSTAR.

Činnosť kondenzátových čerpadiel redukuje na minimum starostlivosť a náklady spojené s vyprázdňovaním odvlhčovačov DRYSTAR.