DRYSTAR Tschechien DRYSTAR Österreich
Sušenie po zavlhnutí, vytopení

Sušenie po zavlhnutí, vytopení

Spôsobila Vám voda škody na majetku? Nezúfajte !

Domov Vám vráti firma DRYSTAR, Váš partner pre komplexné vysušovacie služby, vrátane rekonštrukčných prác. Dôležitým predpokladom pre vykonanie účinnej sanácie škôd spôsobených vodou je čo najrýchlejšie zistenie a odstránenie príčiny škody.

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE ZAVLHNUTIA, ČI VYTOPENIA:

  • vylúčte riziko kontaktu vody s elektrickým prúdom - pokiaľ hrozí, vypnite prívod elektriny
  • ďalej je nutné bezodkladne zistiť príčinu, vyhľadať pôvodcu či pomoc (sused, správca, havarijná služba, ...), je potrebné upozorniť na závadu a odstrániť ju. Miesta poškodenia nie sú vždy viditeľné, a preto sa v praxi často pre vyhľadanie škody vykonáva profesionálna lokalizácia netesností. Túto službu Vám zabezpečí firma DRYSTAR.
  • nechajte všetky veci tak ako sú, a všetko starostlivo a dôkladne zdokumentujte-odfoťte a urobte si jednoduchý stručný popis poškodených vecí na stavebnej konštrukcii, či hnuteľného majetku, (príklad: deformácia zárubne či dreveného nábytku sa prejaví až po čase) všetko postupne dôkladne dokumentujte-foťte!, budete to následne dokladať poisťovni
  • zabráňte šíreniu škôd: uzavretím prívodu vody, vytretím, či odčerpaním vody, odsunutím nábytku, vetrajte
  • následne, prípadne po dohode s pôvodcom vytopenia, je potrebné nahlásiť škodu ako poistnú udalosť, prípadne pred zahájením vysúšania vykonať prípravné práce, demontáž vstavaného nábytku, oškrabanie zasiahnutej maľby či omietky apod.
  • súčasne s vykonávanými nápravami alebo bezprostredne po nich sa môže začať s odvlhčovaním.

Dôverujte našim technikom pri výbere vhodnej odvlhčovacej metódy, ktorá Vám zabezpečí účinné, hospodárne a rýchle vysušenie. Radi Vám poradíme!

Na požiadanie vykonávame v pravidelných časových intervaloch merania vlhkosti a prostredníctvom predtlačeného meracieho protokolu sa dokumentuje priebeh a pokroky sušenia.

Každá situácia je iná. Obráťte sa iba na skúsených odborníkov, ktorí vyriešia tú Vašu . DRYSTAR je tu pre Vás !

Sušenie vykonávame pomocou rôznych druhov prístrojov na vysušovanie. Po kontaktovaní našej firmy emailom alebo telefonicky si obratom dohodneme bezplatnú obhliadku objektu. Následne vypracujeme cenovú ponuku a dohodneme termín nasadenia strojov. Prístroje ponúkame aj na predaj, ale hlavne na prenájom. Tieto stroje je možné si u nás vyzdvihnúť a nainštalovať si ich svojpomocne (napr. kondenzačné odvlhčovače, vykurovače).

Sušenie však predovšetkým realizujeme ako komplexnú službu s dodávkou, rozmiestnením, zapájaním prístrojov v objekte, prípadnými úpravami, ako oddelenie vysušovanej časti priestoru plachtou, sledovaním priebehu sušenia pomocou meraní vlhkosti, prípadnými korektúrami počas sušenia a demontážou prístrojov. Vykonávame aj vrty do podlahy/stropu pri zatečeniach do podlahových, či strešných izolácií, ktorými do nich vháňame suchý vzduch, alebo do stien pre zavedenie vykurovacích tyčí. Priestory poškodené zavlhnutím na požiadanie zrekonštruujeme do pôvodného stavu. Ide o oškrabanie a obnovenie omietky, novú maľovku, odstránenie a obnova podlahovín, zárubní, soklov, výmena dlažby v mieste vŕtaných otvorov atď. Odstraňujeme aj plesne. Viac o rekonštrukčných prácach a odstraňovaní plesní sa dočítate na tejto webovej stránke.

Dohodnúť obhliadku

obrzek41.jpg

Príčiny a dôsledky škôd spôsobených vodou

Táto situácia môže postretnúť každého. Prasknuté potrubie alebo poškodená prívodná hadička k rezervoáru, vodovodnej batérii, či poistný ventil bojlera, pretekajúca vaňa apod. sú z hľadiska štatistík najčastejšie príčiny zavlhnutia a následných škôd. Môžu znamenať veľké problémy hneď pre niekoľko bytov naraz. Vytopenie môže úplne poškodiť maľovku, podlahové krytiny (koberec, parkety apod.), ale tiež elektrospotrebiče, nábytok a ďalšie cennosti v byte.

Postihla Vás potopa: máte správne uzatvorené poistenie?

Ak ste vytopení alebo nedopatrením vytopíte susedov, je dobré mať zjednané poistenie v dostatočnej výške, nie len na riziká porúch na vodovodných rozvodoch (majetkové), ale i domácnosti a zodpovednosti (nikdy neviete aké vybavenie bytu má sused pod Vami!).