DRYSTAR Tschechien DRYSTAR Österreich

Sanačné práce, renovácia

Sanácie po škodách spôsobených vodou a napadnutí plesňami.

Až Po odstránení príčiny škody a vykonaní odvlhčovacích prác sa môže začať s rekonštrukčnými prácami. Na túto dôležitú časť sanácie po škodách spôsobených vodou je tím firmy DRYSTAR, aj s pomocou našej rozsiahlej siete partnerov zaoberajúcich sa sanáciami, veľmi dobre vybavený.

Odstraňovanie plesní

Zverte Vaše plesne do našich rúk - firma Drystar

Návrh opatrení je tak dôležitý ako samotné jednotlivé kroky. Inak stráca zmysel napríklad aj samotné odstránenie plesní z ešte vlhkého podkladu. Aj jednoduché premaľovanie plesní má veľmi pochybný a krátkodobý účinok. Taktiež ošetrenie plesní nesprávnym prostriedkom.

Lokalizácia netesností

Hľadanie miesta prieniku, priesaku vody

Vďaka skúseným odborníkom a vďaka spolupráci s partnerskými firmami sme schopní rôznymi spôsobmi vyhľadať netesnosti v hydroizolácií (spodnej, zvislej, prestupoch z terás atď), zvislej konštrukcii domu, na plochých strechách, či inštalačných rozvodoch. Škody, ktoré môže spôsobiť aj malá netesnosť alebo chyby v tesnení, nesmú byť podceňované.

Stavebné sušenie

Urýchľovanie stavebných procesov

Od bežných požičovní sa rozlišujeme doplnkovými službami (doprava prístrojov, ich inštalácia, zapojenie na mieste, meranie vlhkosti), kapacitou (zabezpečíme prístroje v potrebnom množstve pre akékoľvek priestory) a špecializáciou. Pozor na dodržanie doby zretia betónových poterov, ktorá trvá niekoľko týždňov!! Presný čas závisí od vlhkosti okolia, množstva použitej vody, hrúbky poteru atď. Pri nedodržaní postupu môže vrstva poteru popraskať. Odborníci z firmy DRYSTAR Vám ochotne poradia aj v tejto problematike.

Vykurovanie a temperácia

Mobilné vykurovacie zariadenia a agregáty

Perfektným riešením pre individuálny ohrev vzduchu sú ľahko prepraviteľné elektické teplovzdušné vykurovacie prístroje. Tieto prístroje sú k dispozícii s elektrickým výkonom od 2 do 15 kW.

Vykurovanie v chladných miestnostiach je pre účinné vysušovanie výhodné, nakoľko teplý vzduch pojme viac vlhkosti, a tým sa skráti doba sušenia.

Meranie vlhkosti

Zisťovanie rozsahu zavlhnutia a kontrola vysušovacieho procesu

Rozsah škôd spôsobených vodou v stavebných materiáloch, izoláciách a vo vzduchu je možné zistiť pomocou merania ich vlhkosti. Pre zistenie príčiny tvorby plesní Vám poskytneme záznam na meracom protokole a vyobrazenia spolu s návrhom na riešenie.