DRYSTAR Tschechien DRYSTAR Österreich

Ako správne vetrať

Pleseň za skrinkou v kúpeľni, zarosené okná, čierne fľaky v rohoch - správne vetranie miestností a budov často vyžaduje veľkú dôslednosť.

Aby ste predišli poškodeniam stavby, ale hlavne energetickým stratám, dbajte na nasledovné body:

1. Mikrovetranie nestačí!

Príčinou neúmyselného prefukovania alebo prievanu v byte bývajú rôzne netesnosti v budove. Kedysi sa stavalo tak nekvalitne, že vzduch mohol prefukovať hlavne cez netesné okná, popod vchodové dvere alebo cez ventilačné otvory v kúpeľni bez spätnej klapky. Vtedy sa nešetrilo na energiách, byty sa prekurovali, v izbách bol suchý vzduch a vetralo sa málokedy. Za posledné roky je ale netesnostiam venovaná zvýšená pozornosť a budovy sa (správne a zmysluplne) stavajú lepšie utesnené. Tým sa zamedzuje prefukovaniu vzduchu a zároveň aj úniku tepla, čo znižuje energetické náklady na bývanie. Napriek tomu a o to viac je potrebné aktívne vetrať. Poznámka: aby bol byt dostatočne vetraný cez netesnosti aj v bezveternom počasí, musí byť budova tak netesná, že by pri veternom počasí dochádzalo k citeľnému pohybu vzduchu.

2. Nárazové vetranie alebo vetranie prievanom je najlepší spôsob vetrania cez okná!

Takéto vetranie znižuje energetické straty a ochladenie stavebných častí na minimum. Osvedčená je výmena vzduchu - a tým aj odstránenie prebytočnej vzdušnej vlhkosti - cielená a v čo najkratšom čase. Obývané miestnosti vetrajte približne každú hodinu.

Vedľajší účinok: pri vetraní sa odvádzajú aj škodlivé látky, čo vylepšuje klímu v miestnosti. Nárazové vetranie: pri úplne otvorenom okne 4-10 minút viac krát denne vetrať (čím je chladnejšie, tým kratšie vetrať) Vetranie do kríža: "prievanom", všetky okná 2-4 minúty a viac krát denne otvoriť.

Poznámka: Aj v daždivom počasí by ste mali vetrať. Do miestnosti pustíte vzduch studený, ktorý sa v nej následne ohreje. Teplý vzduch je schopný naviazať viac vlhkosti ako studený. Pri vetraní preto vlhkosť z miestnosti odvádza von. Cestou von sa schladí a zbavuje sa vlhkosti, ktorú nabral vo vnútri bytu. V zimnom období sa preto zvnútra na oknách pri vetraní tvorí opar. Ak opar zmizne, je vlhkosť vyvetraná.   

3. Vetranie cez vetračku sa neodporúča!

Pri tomto spôsobe vetrania ("cez vetračku") ostávajú okná často veľmi dlho v tejto polohe, preto dochádza v chladných ročných obdobiach k nežiadúcim energetickým stratám. Vzhľadom na silnejšie ochladenie okenného ostenia môže dokonca dochádzať k tvorbe plesní.

4. Nie ste si istí? Kúpte si vlhkomer!

Kto si nie je istý, či je vzdušná vlhkosť privysoká, môže ju kontrolovať vlhkomerom. Ním je možné sledovať, aby sa relatívna vlhkosť v miestnosti pohybovala podľa možnosti medzi 40 a 60 %. V predajniach sa cena za dostatočne presné vlhkomery pohybuje už od cca 4 Eur 

5. Najlepší čas a spôsob vetrania!

Ak vyvetráme hneď ako vstaneme, nie sú steny a nábytok ešte tak silno preniknuté vlhkosťou a je možné ju ľahko odviezť preč. Ak vetráme len večer, je potrebný oveľa dlhší čas. Nevykurované alebo menej vykurované miestnosti sa nemajú vykurovať ohriatym vzduchom z iných miestností. Vodná para obsiahnutá vo vzduchu v teplejších miestnostiach zvýši veľmi rýchlo relatívnu vzdušnú vlhkosť v chladných miestnostiach a vyzráža sa ako kondenzát na chladnejších povrchoch obvodových stien. Nenechajte miestnosti silno vychladnúť! Dvere v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou treba nechávať zatvorené, aby sa vlhkosť nešírila do celého bytu. Zvýšené množstvo pár (zo sprchovania, varenia atď.) treba ihneď vyvetrať von a po pol hodine znova. Tak isto postupujeme v spálni, keď ráno vstaneme. Dodatočnej vlhkosti z prílišného počtu izbových rastlín, izbových fontán, odparovačov na vykurovacom telese atď. sa treba zriecť. Prádlo by ste mali radšej sušiť vonku. Ak musíte bezpodmienečne prádlo sušiť doma, mali by ste na to použiť uzavretú miestnosť, v ktorej otvoríte aspoň vetračku.

6. Vetranie Vašich pivničných priestorov!

Pivničné okná ostávajú často pootvorené po celý rok, čo môže viesť k problémom. Obzvlášť na jar, keď sa teploty vonkajšieho vzduchu a tým aj jeho vzdušná vlhkosť zvyšujú, sa vlhkosť zráža ako kondenzát vonkajšieho vzduchu na povrchoch pivničných stien (ešte chladných zo zimného obdobia). Aj v lete sú obvodové steny pivníc vždy o niečo chladnejšie vplyvom okolitej zeminy. Preto pivničné priestory ohrozované plesňou vetrajte začiatkom roka a v lete menej a najlepšie iba v noci. V zime by ste mali vetrať podľa možnosti tak, ako v obytných priestoroch. Len pri umelom vetraní nezohráva nevypočitateľnosť teploty, vetra a poveternostných podmienok žiadnu rolu.

Vetracie zariadenie-rekuperácia: Tu "putuje" opotrebovaný vzduch pomocou ventilátora cez odvetrávací systém - buď centrálny - alebo jednotlivými vetracími zariadeniami - do vonkajšieho prostredia. Je samozrejmé, že v tomto prípade musí byť odniekiaľ zabezpečený prívod čerstvého vzduchu. Najjednoduchšie riešenie sú okná s mikrovetraním. Vetranie odvetracím zariadením s prívodom vzduchu, pri ktorom sú prísun aj vyfukovanie vzduchu mechanicky poháňané, je v porovnaní so všetkými doteraz spomenutými metódami najpresnejšie ovládateľná metóda. Pre zanietených sporičov energie sa táto varianta núka preto, lebo pri nej teplo obsiahnuté vo vyfukovanom vzduchu je získavané späť (prenesené na čerstvý vzduch), čím sa ušetrí energia na vykurovaní.

Kontaktný formulár nájdete tu