DRYSTAR Tschechien DRYSTAR Österreich
Absorpčné odvlhčovače

Absorpčné odvlhčovače

Špeciálne riešenie pre špeciálne prípady

Systémové odvlhčovanie

Absorpčné sušiče DRYSTAR sú nasadzované všade tam, kde je potrebná obzvlášť nízka vzdušná vlhkosť. Využitie absorpčných sušičov je vhodné prevažne na stavbách pri mokrých stavebných procesoch a je tiež neoceniteľné pri určitých metódach sušenia väčších škôd spôsobených vodou v rámci sanácie. Pre odvlhčovanie domácností a bytov sú vhodnejšie skôr kondenzačné odvlhčovače.

Prečo absorpčný odvlhčovač?

Absorpčné sušiče DRY STAR sú nasadzované všade tam, kde pri daných teplotných podmienkach nie je možné použiť iné prístroje. Príliš nízka teplota zapríčiní vznik námrazy v rozvodoch, cez ktoré je odvlhčovaný vzduch hnaný, a tá môže rozvody upchať. Preto firma DRYSTAR odporúča použiť absorpčné sušiče s nízkým bodom mrznutia. Pri absorpcii dochádza k naviazaniu vodných pár prostredníctvom absorpcie na absorpčné médium. 

Ak máte nejaké ďalšie otázky ohľadne absorpčného sušenia, obráťte sa pokojne na tím firmy DRYSTAR.

Ďalšie prístroje na predaj a na prenájom vhodné na vysušovanie a odvlhčovanie nájdete na našej webstránke.

Čítať viac o systéme odvlhčovania ...

DRYSTAR Absorpčné odvlhčovače