DRYSTAR Tschechien DRYSTAR Österreich
Mikrovlnné sušenie

Mikrovlnné sušenie

Moderná a pokroková technológia vysušovania

Mikrovlny sú prítomné nielen v našich kuchyniach alebo vysielačoch televízneho prenosu. Táto technológia nachádza postupne uplatnenie aj v oblasti vysušovania budov a stavieb , kde má za úlohu skrátiť proces schnutia. Zistite si u firmy DRYSTAR viac o tejto prevratnej technológii.

Ako funguje vysušovanie pomocou mikrovlnného žiarenia?

Ide o elektromagnetické vlny, ktoré sa nachádzajú medzi rádiovými a svetelnými vlnami. V tomto pásme sa nachádzajú aj frekvencie na priemyselné a medicínske účely.

Oblasť pre tento účel je určená na 2,45 GHz.

Základná myšlienka technológie MW je priebeh sušenia zvnútra von. Ide o úplne novú kvalitu vysušovania stavebných častí. Voda si sama vyrába teplo potrebné na sušenie, mení sa na paru, ktorá zväčšuje svoj objem, čím sa zvyšuje tlak a dochádza k odparovaniu vodných pár smerom k povrchu materiálu. Vlhkosť vylučovanú z materiálov následne zo vzduchu zachytávajú kondenzačné odvlhčovače rozmiestené v priestore. Ventilátory účinok odvlhčovačov ešte umocnia tým, že vzduch rozprúdia.

Mikrovlnné_sušenie_založené_na_elektromagnetickom_vlnení

Výhody princípu mikrovĺn:
  • teplo vzniká len tam, kde je prítomná voda
  • vlhkosť ustupuje v krátkom čase a pri minimálnej spotrebe energie
  • ich použitie je nezávislé na geometrii stavebného objektu
  • je možné termicky usmrtiť rôzne biologické štruktúry
Kde sa používa mikrovlnné sušenie?
  • všade tam, kde je požadovaný veľmi krátky a obmedzený čas na sušenie
  • tam, kde nie je nasadenie obvyklých vysušovacích metód postačujúce (staré masívne múry, klenby, prevlhnuté duté tehly atď.)
  • tam, kde je potrebné vyhnúť sa búraniu alebo poškodeniam pri sušení ( napr. historické stavebné substancie, hodnotné kultúrne pamiatky alebo drahé materiály)

Mikrovlnné_sušenie_za_veľmi_krátky_čas,_moderná_metóda_vysušovania_budov

Ďalšie prístroje na predaj a na prenájom vhodné na vysušovanie a odvlhčovanie nájdete na našej webstránke.