DRYSTAR Tschechien DRYSTAR Österreich

Všeobecné obchodné podmienky

Tu nájdete všetky podmienky, ktoré upravujú práva a povinnosti v obchodnom styku so spoločnosťou TVG Klima Slovakia s.r.o. a s jej oddelením DRYSTAR.

Všeobecné obchodné podmienky
PDF - Všeobecné obchodné podmienky

Reklamačné podmienky
PDF - Reklamačné podmienky

Dodacie a nájomné podmienky-všeobecné
PDF - Dodacie a nájomné podmienky-všeobecné

Dodacie a nájomné podmienky - osobitné
PDF - Dodacie a nájomné podmienky - osobitné

Informácia prevádzkovateľa novému zákazníkovi k spracúvaniu jeho osobných údajov
PDF - Informácie novému zákazníkovi

Pravidlá používania stránky podľa GDPR