DRYSTAR Tschechien DRYSTAR Österreich
Sanačné práce, renovácia

Sanačné práce, renovácia

Sanácie po škodách spôsobených vodou a napadnutí plesňami.

Až Po odstránení príčiny škody a vykonaní odvlhčovacích prác sa môže začať s rekonštrukčnými prácami. Na túto dôležitú časť sanácie po škodách spôsobených vodou je tím firmy DRYSTAR, aj s pomocou našej rozsiahlej siete partnerov zaoberajúcich sa sanáciami, veľmi dobre vybavený.

Vypracujeme Vám návrh sanačných prác ušitý na mieru a skoordinujeme jednotlivé práce potrebné pre realizáciu Vašej zákazky.

Krok za krokom k sanácii

Dobrá vec si žiada čas: Nekonajte unáhlene! To platí obzvlášť pre sanáciu.

Zisťovanie škôd

Pred začiatkom sanácie sa zbierajú údaje o mieste poškodenia, príčine škody a rozsahu potrebných prác. Následne sa vypracúva správa z obhliadky a ponuka na vysušovanie a rekonštrukčné práce. Keď je odstránená príčina škody, môže sa začať s rekonštrukciami, inak by škody vznikali znova. Vďaka tomu, že prácu jednotlivých odborníkov (maliarske práce, opravy omietok, pokládka parkiet, výmena dlažby) organizuje jeden subjekt, je možné omnoho lepšie zabezpečiť plynulú následnosť prác, čo môže výrazne skrátiť dobu rekonštrukcie.

Príčina škody

Škoda spôsobená vodou zapríčinená vadou v izolácii proti vlhkosti, nemusí ešte znamenať, že miesto poškodenia izolácie sa nachádza v bezprostrednej blízkosti viditeľného zavlhnutia. Voda môže vniknúť napríklad zvonku cez izoláciu na nejakom vzdialenom mieste, a až na viditeľnom bode cez stenu, podlahu, strop, atď. preniknúť dnu. Pritom je potrebné tiež brať na zreteľ, že voda môže pôsobením kapilarity vzlínať nahor. Pri zisťovaní príčiny škody je väčšinou veľkým prínosom účasť odborníka alebo znalca.

Odstránenie škody

Ak existuje možnosť opravy, je potrebné dbať na to, aby sa používali iba materiály, ktoré nezhoršia funkciu pôvodných častí. Ak nie je možné zistiť presné miesto poškodenia, odporúča sa opraviť kompletné plochy alebo časti. Tím firmy Drystar je pripravený realizovať opravy parkiet, výmenu podlahovín, soklov, renováciu omietky, maľovky, výmenu tapiet, rámov a dverí, renováciu suchých stavieb, výmenu dlažby, opravy sadrokartónových podhľadov a iné.

Firma Drystar Vás ochotne informuje o všetkom potrebnom v oblasti vysušovania objektov a následných sanačných prác. Prinášame Vám prehľad odborníkov, ktorých sa táto problematika týka, a ktorí sa na odstraňovaní škôd spojených so zatečením podieľajú:

 • Vysušovacie firmy
 • Likvidátori plesní
 • Inštalatéri
 • Stavebné firmy
 • Maliari
 • Izolatéri
 • Klimatizéri
 • Pokladači tapiet
 • Pokladači parkiet
 • Pokladači dlažby
 • Čalúnici
 • Stolári
 • Elektrikári
 • Pokladači poteru
 • Betonári
 • Sanačné firmy

Dohodnúť obhliadku