DRYSTAR Tschechien DRYSTAR Österreich

Otázky a odpovede

Ako dlho trvá vysušovanie? Ako je to so spotrebou el. energie? Tieto a ďalšie otázky k téme vysušovanie a škody spôsobené vodou Vám radi zodpovedajú naši odborníci na tejto stránke.

Máte otázky ohľadne odvlhčovania? Radi by ste sa dozvedeli viac o našich odvlhčovacích prístrojoch? Radi by ste sa dozvedeli viac o spotrebe elektrickej energie počas vysušovania? Tu nájdete konkrétne odpovede na najčastejšie kladené otázky. V prípade ďalších otázok sa obráťte prosím na náš odborný tím firmy DRYSTAR.

Kontaktovať teraz

1. Ako dlho trvá vysušovanie?

Na vysušenie zavlhnutého objektu je spravidla potrebná doba cca 14 až 21 dní.
Doba závisí od stupňa zavlhnutia, od druhu stavebného materiálu a od skutočnej doby, počas ktorej sú prístroje v prevádzke.

2. Aké hlučné sú odvlhčovače?

Nasadenie vysušovacích prístrojov je vždy spojené s určitou zvukovou kulisou.
Hlučnosť prístrojov je možné merať, a na požiadanie vieme tieto údaje (v decibeloch) aj poskytnúť. Ale nakoľko naše uši sú zmyslovým orgánom a nie meracím zariadením, je na základe tých údajov len ťažko možné predstaviť si subjektívny pocit.

Naše prístroje sú odhlučnené, avšak čím sa nastaví vyšší výkon, tým je vyššia ich hlasitosť. Prirodzene sa snažíme udržať túto hlasitosť, ktorú prístroje produkujú, čo najnižšie. Prakticky to znamená, že v miestnosti so zapojenými vysušovacími prístrojmi je možné sa zdržiavať aj prevádzkovať. Treba však rátať so zvýšenou nepohodou. Spať v miestnosti so spustenými vysušovacími prístrojmi sa neodporúča.

3. Ako často treba vylievať vodu pri sušení odvlhčovačmi?

Ako často je potrebné zbernú nádobu kondenzačných odvlhčovačov vylievať, závisí od okolitých podmienok, teda od vzdušnej teploty a vlhkosti, od výkonu nasadených odvlhčovačov a od veľkosti zbernej nádoby.
Vo veľmi zavlhnutých priestoroch, teda pri cca. 90 % vzdušnej vlhkosti je potrebné zbernú nádobu vylievať 2-3 krát za deň. Každý prístroj má zabudovanú poistku proti pretečeniu.
Naplnenie zbernej nádoby zabudovanej v kondenzačnom odvlhčovači zaznamená plavák. Ak sa tento plavák zvyšovaním hladiny v nádobe zdvihne do určitej výšky, zatlačí na kontaktný spínač a odvlhčovač sa automaticky vypne. Ak teda nebudete môcť nejaký čas nádobu vyliať, nespôsobí to žiadny problém (odhliadnuc od toho, že prístroj počas tejto doby nevysušuje).V závislostí od možností vysušovaného priestoru je možné v niektorých prípadoch odvádzať kondenzát z prístroja cez hadicu priamo do odtoku, prípadne pripojiť do kondenzátového čerpadla, a tak zabezpečiť samostatné vyprázdňovanie nádoby.

4. Ako je to so spotrebou el. energie?

Pre výpočet spotreby elektrickej energie počas vysušovania sa používajú viaceré spôsoby:

  1. Pomocou počítadla: väčšina našich odvlhčovacích prístrojov má zabudované počítadlo. Naši pracovníci zaznamenajú číselný údaj z neho na začiatku a na konci vysušovania. Z údajov následne vypočítame celkovú spotrebu.
  2. Pomocou výpočtu: údaj o priemernej spotrebe el. energie udávanej v technických údajoch prístroja vynásobíme počtom dní prenájmu a počtom prenajatých prístrojov.
  3. Pomocou elektromera: na začiatku a na konci sušenia naši pracovníci ofotia stav elektromeru zákazníka. Následne vypočítajú celkovú spotrebu počas sušenia. Tento spôsob je možné využiť v prípade, ak sú v objekte zapojené do siete iba vysušovacie prístroje.
  4. Výpočet poisťovne: niektoré poisťovne používajú vlastný výpočet elektrickej energie na základe podkladov od nás a od poistenca.

Po ukončení vysušovania od nás na vyžiadanie obdržíte doklad s výpočtom celkovej spotreby el. energie vysušovacích prístrojov.

Tento výkaz je možné postúpiť Vášmu poskytovateľovi el. energie ako potvrdenie o výnimočnom odbere na základe škôd spôsobených vodou. Poskytovateľ tak bude môcť pri výpočte preddavkov na budúci rok toto potvrdenie zohľadniť. Taktiež je na základe našich podkladov o spotrebe el. energie pri vysušovaní možné nárokovať si náhradu nákladov u Vašej poisťovne alebo správcu objektu.

5. Ako sa sušia podlahy?

Sušenie podlahy so zavlhnutou vrstvou tepelnej izolácie po vytopení, zavlhnutí:

V prípade, ak sa voda, či vlhkosť dostane pod vrstvu betónu (poteru), je nutné vždy použiť technológiu pomocou zariadení na sušenie izolácií. Princíp vysušovania je vháňanie ohriateho suchého vzduchu do priestoru pod poterom (napr. cez dilatačné škáry popri stene), kde sa nachádzajú zavlhnuté tepelné izolačné materiály. Vháňaný vzduch sa pod tlakom šíri do celej plochy zavlhnutého priestoru a naviaže na seba vlhkosť. Takto zavlhnutý je následne je vytlačený von do miestnosti. V odvlhčovačoch rozmiestených v miestnosti táto vlhkosť zo vzduchu kondenzuje a steká do nádob, ktoré je potrebné vylievať, alebo sú napojené na čerpadlá s odvodom do umývadla či vane. V prípade, že sa vyskytuje v podlahe menšie množstvo vody, sa táto najprv odsaje pomocou vodného vysávača, príp. sady na oddeľovanie vody s turbodúchadlom. Tým sa urýchli proces vysúšania. Doba sušenia podlahových izolácií trvá cca 14 až 21 dní.

Dosušenie čerstvého (betónového) poteru, teda pevnej podkladovej vrstvy pod podlahoviny (dlažbu, parkety, PVC):

Umelé dosušovanie betónovej podlahy sa odporúča najskôr po jej technologickom vyzretí, teda prirodzenom schnutí, čo býva spravidla do 28 dní po vyliatí. Dobu potrebnú na jej dosušenie nie je možné presne stanoviť, nakoľko závisí od viacerých faktorov ako je hrúbka poteru, pomer zloženia zmesi, kvalita/charakter povrchu poteru, podmienky zrenia pred sušením, podiel vlhkosti pri vyliatí, podiel vlhkosti betónového stropu/betónovej dosky, od teploty a vzdušnej vlhkosti v miestnosti.

Na sušenie sa používajú kondenzačné odvlhčovače, v spojení s podlahovými ventilátormi, ktoré slúžia pre lepšiu cirkuláciu vzduchu okolo odvlhčovačov. Použitím podlahových ventilátorov sa výrazne skracuje doba vysušovania.

6. Prečo sušiť podlahy technológiou firmy DRYSTAR? Prečo nestačí otvoriť okno?

Vlhkosť uväznená v konštrukcii, či už podlahovej alebo strešnej, schne spravidla veľmi zdĺhavo, pričom uniká pre ňu najľahšou možnou cestou, teda vzlína po stenách, a spôsobuje ďalšie škody (zvyšuje vlhkosť v miestnosti následkom čoho vlhne drevený nábytok, parkety, spôsobuje tvorbu plesní a následne alergií). Vďaka sušeniu tepelných izolácií od firmy DRYSTAR nie je nutné podlahy spolu s izoláciami a rozvodmi búrať a meniť, čo je náročnejšie aj časovo aj finančne.

7. Prečo nestačí na vysušenie zapnúť vykurovač alebo ventilátor ?

Ventilátor zabezpečí zvýšenú cirkuláciu vzduchu, a teda zvyšuje schopnosť vody odparovať sa z povrchu materiálov, ale vlhkosť z neho neodvádza preč.

Vykurovač zabezpečí zvýšenie teploty vzduchu, a teda jeho schopnosť naviazať na seba viac vlhkosti, ale taktiež z neho vlhkosť neodvádza preč. Vlhkosť zo vzduchu je možné odviesť buď vetraním (v prípade, ak je vonkajšia vzdušná vlhkosť nižšia ako vnútri) alebo absorbovaním alebo kondenzovaním.

8. Z čoho sa skladá podlaha?

Každá podlaha sa skladá z viacerých vrstiev z rôznych materiálov.

Pod podlahovinami ako dlažba, koberec, parkety sa nachádza pevná podkladová vrstva z rôznych materiálov, spravidla betón o hrúbke cca 5-7 cm.

Pod ňou je položená tepelná a zvuková izolácia, spravidla minerálna vata alebo polystyrén (napr. 5-10 cm). Pri starých domoch táto vrstva zvyčajne chýba alebo je nahradená pieskom, škvárou apod.

Pod ňou nižšie je nalepená tenká vrstva hydroizolácie zamedzujúcej prieniku zemnej vlhkosti, na ktorú sa spravidla používajú asfaltové pásy, napr. IPA.

Tieto vrstvy ležia na železobetónovej základovej alebo stropnej doske domu (podľa toho či ide o prízemie alebo poschodie).

Po obvode miestnosti medzi týmito vrstvami a zvislými stenami musí byť medzera – škára, ktorá je potrebná kvôli ich prípadnému rozpínaniu vplyvom zmeny okolitej teploty, čo je prirodzená vlastnosť materiálov. Často sa stáva, že práve touto škárou zatečie voda do podlahovej konštrukcie.

9. Aký je postup po kontaktovaní firmy DRYSTAR ?

Po obdržaní Vášho dopytu Vás bude telefonicky kontaktovať náš technik, čo najskôr, spravidla najneskôr do pár hodín a dohodne si s Vami termín obhliadky. Prípadne, ak je to vhodné, Vám poskytne poradenstvo telefonicky. Obhliadka a vypracovanie návrhu apod. sú bezplatné.

- Technik vykoná kompletnú obhliadku zasiahnutého objektu, zadokumentuje ju a preberie s Vami návrh ďalších opatrení. V prípade, ak nie je známy zdroj vlhnutia, zabezpečíme jeho lokalizáciu (viď lokalizácia prieniku vody na našej webstránke). V prípade známeho zdroja je potrebné pred zahájením sušenia vykonať jeho nápravu, aby sa zamedzilo ďalšiemu vlhnutiu !!!! Na tieto opravy si treba zabezpečiť odborníkov podľa druhu netesnosti (inštalatérov, strechárov, sanačné firmy, izolatérov...)

- Náš technik následne vypracuje cenovú ponuku, ktorá obsahuje popis zisteného stavu, odporúčaný spôsob sušenia, rozpis služieb a ceny, dôležité upozornenia, informácie a pokyny pred začatím sušenia (napr.: nutnosť oškrabania maľovky či omietky, demontáže kuchynskej linky alebo presunu nábytku apod.). Ponuku zasielame spravidla mailom.

- V prípade, ak je zavlhnutie predmetom poistnej udalosti, je vhodné našu ponuku zaslať do poisťovne na odsúhlasenie ešte pred objednaním našich služieb. Poisťovne našu prácu poznajú a akceptujú. Nakoľko ale s nimi nemáme žiadny obchodný vzťah, ponuku na odsúhlasenie im zasiela klient. V prípade, ak sa rozhodnete našu ponuku prijať, je potrebné nám túto informáciu písomne potvrdiť. Následne Vás bude kontaktovať náš technik pre dohodnutie termínu inštalácie a zahájenia sušenia.

- Spolu s ponukou na sušenie alebo v priebehu vysušovania navrhneme v prípade Vašej požiadavky aj návrh na renováciu, prípadne výmenu poškodeného zariadenia ako parkety, sokle, zárubne, omietka, maľovka. Tieto práce vykonávajú nami poverení kvalifikovaní odborníci.

- Počas sušenia vykonávame pravidelné kontrolné merania a na záver sušenia vypracujeme doklad so zaznamenanými zistenými údajmi, ktorého kópiu Vám odovzdáme. Na požiadanie vypracujeme aj výpočet el. energie zo sušenia na preplatenie poisťovni.

- Po ukončení sušenia bezodkladne zahájime renovačné práce pre uvedenie objektu do pôvodného stavu, čo najšetrnejšie a s ohľadom na to, že objekt je v užívaní.

- Po ukončení všetkých prác spojených s vysušovaním spíšeme protokol o odovzdaní prác a následne vystavíme faktúru. Tú je v prípade poistnej udalosti potrebné zaslať spolu s ostatnými podkladmi od nás do poisťovne na spracovanie.

Kompletné služby od A po Z od jednej firmy - Váš tím DRYSTAR .... a máte to v suchu.

10. Aké bývajú príčiny vlhkosti?

Pokiaľ máte doma zvýšenú alebo dokonca vysokú vzdušnú vlhkosť, znamená to problém a v neposlednom rade aj ohrozenie Vášho zdravia, nakoľko zvýšená vlhkosť má za následok riziko vo forme tvorby plesne, baktérií a škodlivých alergénov.

Základným prejavom zvýšenej vlhkosti je rosenie na oknách, fľaky a pleseň v rohoch stien, najmä pod stropom a okolo ostenia okien a tiež fľaky z vyzrážaných solí (z omietky) na stenách.

Okrem povodne sú príčinou vlhkosti dva hlavné dôvody:

1/ Naša činnosť

Naša činnosť – nakumulovaná vlhkosť (varenie, pranie – sušenie prádla, dýchanie, potenie apod.) nie je správne odvádzaná von z miestnosti. Tak dochádza k nadmernej kondenzácii vodných pár, ktoré sa vyzrážajú (podkročením rosného bodu) na najchladnejších miestach stavebných konštrukcií - rohy, ostenie okien, kde je prerušený tepelný most. Pravidelné a správne vetranie a vykurovanie miestnosti najmä v zimnom období je samozrejmosťou. Čím horšie tepelnoizolačné vlastnosti má obvodový plášť domu a okná (teda čím sú tenšie a nekvalitnejšie), a čím menej kúrite, tým je teplota pri stenách nižšia a tým skôr dôjde k podkročeniu rosného bodu.

Nepozornosť – zvlášť pri opustení domu, bytu na viac ako 48 hod. je vhodné vypnúť hlavný uzáver vody. Pri poistných udalostiach je toto pre poisťovne jedna z podmienok pre vyplatenie náhrady škody.

Rady pre správne vetranie a prevenciu pred plesňami nájdete na našej stránke tu.

2/ Iné pričinenie:

Poruchy strešného plášťa – riadne nezaizolované spoje na rovnej streche

Poruchy odkvapového dažďového systému – riadne nezaizolované úchyty v mieste prechodu cez vonkajšiu omietku, upchaté zvody

Vada či únava zabudovaného materiálu – prasknuté rozvody alebo spoje vody, kanalizácie či podlahového kúrenia

Nedostatočná hydroizolácia – napr. v mieste sprchového alebo vaňového odtoku

Nesprávne vybudované prechody –z terasy, balkóna, okolo okien, dvier

Chýbajúca alebo nesprávna zvislá hydroizolácia – pri zvýšenom teréne oproti základovej doske domu a absencii drenáže okolo domu

Nedostatočná alebo už degradovaná izolácia proti zemnej vlhkosti - spôsobuje vzlínanie zemnej vlhkosti.

Tieto príčiny je potrebné najprv detekovať, opraviť (sanovať) a až následne je možné vysušiť vlhkosť, ktorá prenikla dnu buď prirodzeným spôsobom alebo pomocou nášho tímu DRYSTAR.

 

11. Čo mám robiť, keď mám vlhký dom, byt?

 

 S vlhkosťou v dome bojujeme podľa toho, aký je zdroj vlhnutia. Nájsť ho, musí byť prvým krokom, nakoľko nie je možné vysušiť to, čo stále vlhne. Podľa toho zvolíme vhodné riešenie:

ZEMNÁ VLHKOSŤ:

Ak je príčinou chyba v hydroizolácii a do budovy preniká vlhkosť zvonka, je vhodné kontaktovať sanačnú firmu, ktorá vykoná injektáž, podrezanie, drenáž a iné.

Prienik zemnej vlhkosti je možné rozpoznať spravidla podľa vlhkých vzlínajúcich fľakov obvykle na obvodových, ale aj vnútorných stenách v ich spodnej časti, či podľa objavujúcej sa plesne spod podláh . Ak nie je jednoznačné, či zdrojom vlhnutia je zemná vlhkosť alebo napr. prasknutý rozvod vody, môžu pomôcť služby odborníkov na vyhľadávanie únikov, či priesakov vody. Niekedy vlhkosť pretrváva aj po sanačnom zásahu. To môže znamenať prítomnosť zvyškovej vlhkosti uviaznutej v konštrukcii alebo ďalší zdroj vlhnutia (napr. prasknutá trubka). Identifikovať to možno tlakovými skúškami v potrubiach, či využiť služby už spomenutých odborníkov na zisťovanie priesakov.

CHLAD ZVONKA:

V prípade zrážania vlhkosti vinou nedostatočného zateplenia stien, nesprávne osadených, či nekvalitných okien, je na mieste zvážiť dozateplenie, výmenu okien, či opravu ostenia, čiže stavebné úpravy. To, že zdrojom vlhkosti je nedostatočné zateplenie, je možné spoznať podľa objavujúcich sa plesní v spravidla horných rohoch miestností, na ostení okien a za nábytkom výlučne na obvodových stenách. U chýbajúcej tepelnej izolácie nad pivnicami sa objavujú plesne aj v dolných rohoch.

Ak tieto úkony nie je možné vykonať, ponúka sa riešenie v podobe kondenzačných odvlhčovačov. V takom prípade je lepšie si ich zakúpiť, než prenajať, keďže ide o dlhodobú záležitosť. Pri kúpe je dôležitý vzhľad, pokiaľ ho budete mať v obývaných miestnostiach, hlučnosť prístroja, veľkosť zbernej nádoby na vodu a spoľahlivosť značky. Materiály dokážu uvoľňovať vodu len do určitej miery, takže nie vždy najvýkonnejší znamená aj najlepší.

Pomôcť si môžeme aj správnym vetraním, čiže vetrať prievanom s oknami dokorán a tiež opatreniami ako napr. používanie digestora, sušenie prádla, žehlenie či sprchovanie v zatvorenej vetranej miestnosti, atď. Tieto a ďalšie tipy poskytujeme na našej stránke www.drystar.sk.

VLHKOSŤ Z BAZÉNA:

Krytý bazén v dome produkuje permanentne vlhkosť. Aby sa zabránilo tvorbe plesní je potrebné spolu s ním si dať nainštalovať do miestnosti aj vzduchotechniku, s funkciou odvlhčovania. Všetky iné spôsoby nie sú pri danom množstve vody dostačujúce.

VLHKOSŤ PO POVODNI:

Po povodni je veľa problémov, ktoré je potrebné vyriešiť. Od vypratania nábytku, odpratania bahna, odčerpania vody z pivníc, cez komunikáciu s poisťovňou až po riešenie náhradného bývania. Ak sú priestory naďalej obývateľné, je potrebné ich najprv zrenovovať, čo je možné až po ich vysušení.

Čo nie je možné vysušiť prirodzenou cestou, to sa dá riešiť umelým vysušovaním pomocou rôznych odvlhčovacích prístrojov na prenájom. Vlhký materiál degraduje, takže čím skôr sa vysuší, tým lepšie. Vodu pozatekanú do stavebnej konštrukcie nie je dobré podceňovať, aj keď ju nevidno. Nakoľko sa môže stať, že už opravené steny, vymenené parkety sa pri najbližšej vykurovacej sezóne znovu zničia vinou vzlínajúcej a vyparujúcej sa vody.

PORUCHY, NEHODY,  ĽUDSKÝ FAKTOR:

Príčin vlhnutia môže byť ešte viac. Z prasknutých vodovodných či kanalizačných rozvodov, z poškodenej či vadnej strešnej konštrukcie, z netesnosti na zabudovaných odkvapoch, na komíne, z nesprávne vyhotovených prestupov na terasy, z neutesnených spojov cez fasádu, a aj z netesností v sprchovom kúte, či pod vaňou. Jednoducho únavou materiálu, vadným tovarom, či z chýb pri výstavbe. Dokonca aj z vytečeného akvária alebo bazéna. Tu je taktiež najprv potrebné príčinu vlhnutia nájsť, opraviť a následne je možné sušiť. Opravu by mali vykonať odborníci z oblasti, ktorej sa to týka. Teda buď inštalatéri, strechári, kurenári alebo stavbári. Lokalizovať príčinu sa dá tlakovými skúškami, termografiou a ďalšími inými spôsobmi popísanými na našej webstránke. Takýto druh zatečenia je možné rozpoznať tak, že vlhnú aj alebo iba vnútorné priečky v dome, alebo podľa fľakov, ktoré zanecháva na stenách stekajúca voda. Netreba zabudnúť, že tieto prípady je možné nahlásiť ako poistnú udalosť.

Zatečenia tohto druhu je vhodné sušiť pomocou vysušovacích prístrojov. Je neekonomické si kvôli jednej udalosti stroje kupovať a následne ich doma skladovať, pričom nie sú lacné. Preto je vhodnejší prenájom. Na sušenie sa používajú rôzne spôsoby a prístroje podľa situácie, a to si vyžaduje know how a tiež odbornú obsluhu. 

PLESNE

Plesne sú dôsledkom vlhnutia z niektorých z hore uvedených príčin. Nestačí sa zamerať iba na ne, lebo sa budú objavovať opakovane. Je potrebné zistiť zdroj a zvážiť jeho nápravu. Potom je na rade dezinfekcia, teda usmrtenie plesní a až potom sušenie.

ZÁVER

Občas sa stáva, že zdrojov vlhnutia je viacero. Taktiež je možné, že kde jeden odborník chybu nenájde, iný ju objaví. Riešenie následkov zavlhnutia je boj, pri ktorom sú potrebné trpezlivosť a pevné nervy. Voda znamená život, v tomto prípade však nežiadúci: mikróby, plesne, drobný vlhkomilný hmyz. Pracovníci firmy Drystar majú s vlhkosťou v domácnostiach dlhoročné skúsenosti. Často krát len „hodia očkom“ a vedia, kde je problém. Ak Vám nebudú vedieť pomôcť, určite Vám aspoň dobre poradia.