DRYSTAR Tschechien DRYSTAR Österreich

Prečo znižovať vlhkosť vzduchu?

Príliš vysoká vlhkosť vzduchu môže viesť k nežiadúcim účinkom ako nevoľnosť, korózia predmetov, rast húb a baktérií atď. Tomuto je možné predísť znižovaním vzdušnej vlhkosti.  

Kde a prečo by mali byť nasadené odvlhčovače vzduchu?

Rozlúčte sa s fľakmi na stenách, napučanou podlahou a dusným zatuchnutým vzduchom! Odvlhčovače vzduchu Vám ponúkajú východisko. Presvedčte sa sami a zistite si na týchto stránkach všetko o odvlhčovaní vzduchu a sušení všeobecne. Ak tu predsa len nenájdete odpovede na nejaké Vaše otázky, neváhajte a kontaktujte nás - náš DRYSTAR tím Vám ich ochotne zodpovie!

Prečo znižovať vlhkosť vzduchu? - DRYSTAR Bratislava

Nasadenie odvlhčovačov vzduchu sa odporúča z viacerých dôvodov: 

 • zabezpečiť primeranú izbovú klímu
 • chrániť pred koróziou
 • urýchliť stavebné a sanačné práce
 • zabrániť kondenzácii vodných pár
 • pri "prevencii" pred tvorbou plesní a húb
 • pri rôznych technologických procesoch

Odvlhčovače vzduchu - zásady používania:

 • prístroje sú určené na prevádzku "vnútri"
 • okná a dvere je potrebné udržiavať uzavreté
 • umiestnenie prístroja do stredu miestnosti zvyšuje jeho výkon
 • prívod a výstup vzduchu nesmie byť v žiadnom prípade zakrytý
 • na prístroj sa nesmú klásť žiadne predmety
 • medzi prístrojom a stenami musí byť odstup od cca 0,3 m
 • opatrnosť pri umiestňovaní odvlhčovačov v blízkosti zdrojov tepla
 • je potrebné dbať na teplotný rozsah, v ktorom môže prístroj prevádzkovať (návod na obsluhu)
 • odvlhčovače vzduchu je možné prepravovať alebo skladovať vo zvislej polohe (kvôli chladivu)

Čo znamená odvlhčovanie vzduchu?

Odvlhčovanie vzduchu znamená prostredníctvom určitého procesu redukovať zo vzduchu vodné pary, ktoré sú v ňom obsiahnuté. Vlhkosť je možné zo vzduchu odstrániť tým, že sa zníži teplota pod rosný bod, pri ktorom vodné pary začínajú kondenzovať. Z toho dôvodu sa táto metóda nazýva proces kondenzácie. V každodennom živote môžeme tento fenomén pozorovať tiež, keď vyberieme z chladničky fľašu s vychladeným nápojom. Na fľaši sa vzhľadom na zvýšenie okolitej teploty okamžite vytvoria kvapky. Prejavuje sa tu súvislosť s poklesom teploty vzduchu pod rosný bod v blízkosti fľaše.

Tento jav možno vidieť aj v zime pri nasadnutí do vychladnutého auta. Okná, najchladnejšie plochy, sa okamžite zarosia, keďže vlhký vzduch, ktorý vydychuje človek, nie je nasýtený vzduch v aute schopný pojať.

Proces absorpcie pri odvlhčovaní funguje zas prostredníctvom nasiakavých substancií (roztok chloridu vápennatého a chloridu horečnatého, silikagel, chlorid líthný, chlorid draselný, oxid hlinitý, chlorid vápennatý atď.). Táto metóda je veľmi rozšírená. Väčšinou sa tieto substancie balia do vrecúšok a prikladajú do balenia ku produktom citlivým na vlhkosť.

V praxi sú používané nasledovné odvlhčovacie metódy:

Vykurovanie a vetranie: Ide o najrozšírenejší spôsob, ktorý je však časovo náročný a nie vždy účinný, ak je relatívna vzdušná vlhkosť vonkajšieho prostredia rovnaká, či vyššia, ako vnútri.

Kondenzačné odlvhčovanie: Kondenzácia vodných pár vo vzduchu. Tento spôsob je účinnejší ako obyčajné vykurovanie a vetranie.

Absorpčné odvlhčovanie: Zbavovanie sa vlhkosti pomocou pohlcovania vodných pár. Tento spôsob je najúčinnejší.

Podľa spôsobu prevádzky poznáme dva druhy odvlhčovania vzduchu:

uzavretý okruh:
žiadna výmena odvlhčeného vzduchu za čerstvý vzduch zvonku, napr. odlvhčovanie miestností pomocou kondenzačných odvlhčovačov.

otvorený okruh:
čiastočná alebo úplná výmena odlvhčeného vzduchu za čerstvý vzduch zvonku.