DRYSTAR Tschechien DRYSTAR Österreich
Lokalizácia netesností

Lokalizácia netesností

Hľadanie miesta prieniku, priesaku vody

Vďaka skúseným odborníkom a vďaka spolupráci s partnerskými firmami sme schopní rôznymi spôsobmi vyhľadať netesnosti v hydroizolácií (spodnej, zvislej, prestupoch z terás atď), zvislej konštrukcii domu, na plochých strechách, či inštalačných rozvodoch. Škody, ktoré môže spôsobiť aj malá netesnosť alebo chyby v tesnení, nesmú byť podceňované.

Máte vlhké steny? Mokré podlahy? Vlhkosť vo vlastnom dome nechce mať nik a to z dobrých dôvodov: často sú to tie najmenšie a schované závady, ktoré zapríčinia škodu a pokojný domov premenia na skazu. Následné škody sa postupom času zväčšujú. Tým väčšia je nutnosť nájsť miesto úniku vody a zastaviť zväčšovanie škôd. Zväčša býva zdroj vlhnutia ukrytý niekde v konštrukcii domu:

 • nesprávne napojená hadička prívodu vody do WC alebo netesný spoj na kanalizácii, radiátoroch, podlahovom kúrení 
 • nesprávne napojenie odtoku pod vaňou alebo v sprchovom kúte (hlavne u sprchových žľabov)     
 • neodborne vykonaná alebo žiadna hydroizolácia zabudovaného sprchového kúta pod obkladom (chýbajúce izolačné pásky v rohoch)   
 • únava materiálu a prasknutie trubky na vodovodnom rozvode alebo rozvode podlahového kúrenia       
 • nesprávne riešená hydroizolácia prepojenia terasy, balkóna a domu 
 • neutesnené spoje odkvapových žľabov k budove   
 • nesprávne osadené vonkajšie parapety okien   
 • neutesnené spoje pri inštaláciách komínov, satelitov a iných zariadení na plochej streche, neodborná hydroizolácia plochých striech

 

Rozlúčte sa konečne s netesnými rozvodmi a zatekajúcimi izoláciami! Tím firmy Drystar sa venuje každej závade, nájde zdroj problému a vykoná opatrenia na nápravu škôd.

Presvedčte sa sami! Profesionálne vykonaná lokalizácia netesností Vám zaručí viaceré výhody: naše moderné postupy umožňujú veľmi presné zameranie netesnosti, preto je nutné vybúrať dlažbu alebo steny len v nevyhnutne potrebnej miere. Skorým zameraním a opravou netesnosti dosiahnete nielen úsporu unikajúcej vody, ale zamedzíte aj rozširovaniu následných škôd. Aj tie najmenšie trhliny a poruchy v tesnení či izolácií dokážu narobiť veľkú škodu a dieru v peňaženke.

Spôsoby lokalizácie

Korelačná a akustická metóda

Korelačná metóda

Jednou z metód vyhľadávania úniku vody z potrubí je používanie akustickej korelácie. Princípom akustickej korelácie je vyhľadávanie zvuku, ktorý spôsobuje porucha na potrubí medzi dvomi mernými bodmi a určenie časového rozostupu medzi dvomi zvukovými signálmi. Tento časový rozostup vyjadruje rozdiel vzdialenosti medzi každým z merných bodov a poruchou. Po zadaní údajov do počítača sa vyhodnotí pravdepodobné miesto zdroja zvuku, tzn. miesto úniku vody.

Akustická metóda

Akustické zariadenie je unikátne zariadenie pre vyhľadávanie a dohľadávanie poruchy odposluchom. Zariadenie sa skladá z niekoľkých typov mikrofónov na rôzne prostredia, ktoré sa prikladajú priamo na potrubie alebo na povrch po trase vedenia a počúvajú sa ruchy spôsobené únikom do podložia z poškodeného potrubia, ktoré sa aj graficky zobrazujú na prístroji.

Následné porovnanie z rôznych miest rozvodov potrubia umožňuje skúsenému technikovi určiť- resp. potvrdiť miesto úniku.

Konkrétnu metódu vyhľadávania úniku zvolí náš technik podľa miestnych podmienok (materiál potrubia, tlak v systéme, veľkosť úniku, uloženie apod).

Termografia

Zobrazenie infračerveného žiarenia vyžarovaného telesom.

Trvalo vysoké ceny energií motivujú k výstavbe a sanácii s jej čo najefektívnejším využitím. Štáty pomocou ich legislatívy taktiež podporujú výstavbu s vyššími izolačnými schopnosťami obvodového plášťa každého novovybudovaného obytného a prevádzkového objektu ako predpoklad pre realizáciu moderných konceptov energetiky. Merania vzduchotesnosti pomocou termografie, ktorými sa merajú izolačné schopnosti budovy, môžu chrániť pred závažnými poškodeniami stavieb, ktoré vznikajú, keď teplý vlhký priestorový vzduch preniká špárami v stavebnej konštukcii.

Ste činný v oblasti stavebníctva alebo ste vlastníkom budovy a hľadáte firmu, ktorá vykonáva merania vzduchotesnosti termografiou?

Využite možnosť poslať nám Váš dopyt!

Detekcia zatopením

Metódu zatopením je možné použiť len v obmedzených prípadoch, keďže tu nutne dôjde k vyvolanému prieniku vody. Základom tejto metódy je rozdelenie skúmanej plochy do viacerých častí (systém predelov).

Následne sa tieto časti zalejú vodou zakaždým s inými indikačnými prísadami a podľa výronu farby je možné logicky vyvodiť oblasť, v ktorej sa netesnosť nachádza.
Pri vylučovacom spôsobe ostáva v konečnom dôsledku väčšinou len malá plocha, na ktorej sa netesnosť nachádza, čo podstatne zníži sanačné náklady.

Endoskopia

Zisťovanie pomocou optického prístroja

Na zistenie miesta príčiny úniku sa zavádzajú pevné alebo pružné endoskopy cez otvory s priemerom 4-10 mm do stien alebo štrbín v podlahe.

Táto metóda slúži predovšetkým na skúmanie v stavebných materiáloch v predsadených stenách a stavebných dutinách, napr pri balkónových drevených konštrukciách alebo obmurovkách.

Technika detekčným plynom

Pri malých netesnostiach sa do vyprázdneného potrubného systému vháňa detekčný plyn (nejedovatý, nehorľavý). Oproti vode uniká plyn v cca desaťnásobnom objeme a je ľahko detekovateľný. Detekčný plyn uniká v mieste netesnosti a je možné ho zachytiť špeciálnym MBS snímačom.

Použitie:
 • zabudované rozvody
 • skúšky plochých striech

Ďalšie otázky Vám radi zodpovedia naši pracovníci.

Technika elektroimpulzmi

Metóda lokalizovania prieniku vody u plochých strešných konštrukcií.

Zavlhnuté konštrukcie plochých striech prenášajú elektroimpulz vytvorený v mieste zavlhnutia až po miesto, v ktorom do strechy voda zatiekla. Pomocou postupného prikladania dvoch sond, ktoré podľa vzdialenosti od netesnosti vykazujú väčší alebo menší odpor, je možné sa dopátrať k miestu netesnosti.

Ďalšie otázky Vám radi zodpovedia naši pracovníci.

Technika dymovej skúšky

Za použitia dúchadla sa pod tlakom vháňa dym do dutín pod izoláciu. Dym unikajúci na netesných miestach von umožní precízne opticky určiť miesto netesnosti.

Oblasť použitia
 • plochá strecha
 • terasa
 • vegetačná strecha
 • garáž
Výhodné
 • pri napojeniach stien a atiky
 • pri zvislých stavebných častiach
 • na fasádach
 • pri napojeniach na strešných prestupoch
 • pri fóliách a asfaltových materiáloch

Prejsť na kontaktný formulár