DRYSTAR Tschechien DRYSTAR Österreich
Stavebné sušenie

Stavebné sušenie

Urýchľovanie stavebných procesov

Od bežných požičovní sa rozlišujeme doplnkovými službami (doprava prístrojov, ich inštalácia, zapojenie na mieste, meranie vlhkosti), kapacitou (zabezpečíme prístroje v potrebnom množstve pre akékoľvek priestory) a špecializáciou. Pozor na dodržanie doby zretia betónových poterov, ktorá trvá niekoľko týždňov!! Presný čas závisí od vlhkosti okolia, množstva použitej vody, hrúbky poteru atď. Pri nedodržaní postupu môže vrstva poteru popraskať. Odborníci z firmy DRYSTAR Vám ochotne poradia aj v tejto problematike.

Budovu vo fáze dokončovania alebo už dokončenú zbavíme veľkej časti prebytočnej vlhkosti odborne vykonaným stavebným sušením pomocou prístrojov na prenájom . Najčastejšie sa na to využívajú kondenzačné odvlhčovače. Viac ako výkon prístroja je potrebné mať na zreteli, koľko vlhkosti dokáže uvoľniť stavebný materiál a pri akej teplote. Schopnosť uvoľňovať vlhkosť sa zvyšuje ohrevom a zvýšením cirkulácie vzduchu v miestnosti. Preto je vhodné spolu s odvlhčovačmi nasadiť aj ventilátory a vykurovače. Pri väčšom počte prístrojov je potrebné dbať na správne zapojenie do el. prúdu, aby nedochádzalo k preťaženiu siete. Tam, kde nie je možnosť pravidelne dochádzať a vyprázdňovať nádoby s kondenzátom, dodávame k odvlhčovačom čerpadlá na odvod kondenzátu, ktorý odvádzame do najbližšieho kanalizačného odtoku.  Pracovníci firmy DRYSTAR môžu sušenie zabezpečiť komplexne od dodávky prístrojov, osadenia na mieru, cez merania vlhkosti až po odvoz prístrojov. Taktiež je možné si zabezpečiť dopravu aj osadenie samostatne a prístroje si vyzdvihnúť u nás. Naši technici Vás radi oboznámia ako môžete využiť výhody stavebného sušenia pri Vašom stavebnom zámere. Kontaktujte nás. Radi Vám poradíme!

 

Stavebné sušenie - Drystar Bratislava
Stavebné sušenie - Drystar Bratislava

Stavebné sušenie - Drystar Bratislava

Stavebné sušenie skracuje čas výstavby a tým umožňuje úsporu nákladov. Čím dlhšie trvá proces výstavby, tým viac sa zvyšujú náklady na ňu. Preto sa stavebníci niekedy dostávajú do časovej tiesne vzhľadom na prísne termíny a pokuty za ich prekročenie. Ak nedodržia predpísaný čas prirodzeného schnutia stavebných materiálov, môžu zapríčiniť veľké škody. Taktiež je možné, že sa presušia len povrchovo a zostatková vlhkosť vnútri narobí pri prvom vykurovacom období novým užívateľom veľkú šarapatu v podobe plesní a vydutých parkiet .Nakoľko máme odborníkov vyškolených a skúsených v oblasti vysušovania, vieme poradiť, pomôcť a hľadať vhodné riešenia. V budovách, ktoré sú riadne vysušené, sa znižuje riziko tvorby plesní a aj vykurovanie je podstatne účinnejšie a úspornejšie.

Dohodnúť obhliadku