DRYSTAR Tschechien DRYSTAR Österreich

Kondenzačné odvlhčovanie

Princíp vysušovania za pomoci kondenzácie vzdušnej vlhkosti je jednoduchý. Ventilátor zabudovaný v odvlhčovači nasáva vlhký teplý vzduch určený na vysušenie. Ten prechádza popri lamelách s prúdiacim chladivom, ktoré ho rýchlo schladzujú.

Nakoľko studený vzduch pojme menej vzdušnej vlhkosti ako teplý, prebytočnej vlhkosti sa pri tomto náhlom poklese teploty zbavuje. Na chladiacich lamelách kondenzačného odvlhčovača sa preto tvorí kondenzát a ten následne zamŕza. Cirkulácia chladiva je v určitých krátkych intervaloch prerušovaná, aby sa mohol zamrznutý kondenzát pri opätovnom zvýšení teploty roztopiť a stiecť do zbernej nádoby. Tú je potrebné pravidelne vylievať, inak by mohla pretiecť. Aby k tomu nedošlo, je na zbernej nádobe inštalovaný plavák, ktorý pri naplnení nádoby prístroj vypne. Ak prístroje nepracujú, predlžuje sa doba vysušovania. Pokiaľ nie je možné zabezpečiť pravidelné vylievanie nádob, môže byť za určitých podmienok na odvlhčovač napojené čerpadlo s hadicou, ktorá kondenzát odvádza priamo do umývadla alebo odtoku do kanalizácie. Nasadenie kondenzačných odvlhčovačov je možné/účinné len pri teplote od 10 °C , a keďže pracujú v otvorenom systéme, je bezpodmienečne potrebné odvlhčované priestory uzavrieť, príp. oddeliť.

Prejsť na absorpčné sušenie.

Kontaktný formulár nájdete tu